آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
سر فصلهای کلاسهاي عکاسي تبليغاتي و صنعتي با آرین رنجبریان شامل ده جلسه ميباشد که هفت جلسه اول آموزشهاي تئوري و
عملي است که اين سر فصل ها را شامل ميشود :
 / آشنايي با وسايل نور پردازي
 / شناخت انواع نور و تاثير آن بر سطوح مختلف
 / روشهاي مختلف نورپردازي
 / ترکيب بندي و رنگ
 / تاثير رسانه تبليغاتي بر نوع عکس
 / آشنايي با ويرايش عکس در عکاسي تبليغاتي
 / تهيه نمونه کار مناسب
سه جلسه آخر به کارگاه هنر جويان و رفع اشکالات آنها اختصاص داده ميشود...

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

تلـفن جهـــت ارتباط با دبیرخانه:

34473011/0903123130 داخلی 160 

https://telegram.me/photogap(کانال رسمی خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز) 

 

آخرین آلبوم ها

ورود یا عضویت