• حدیثِ هولِ قیامت
    که گفت واعظِ شهر
    کنایتی‌ست
    که از روزگارِ هجران گفت.

آخرین آلبوم ها

ورود یا عضویت