• پس آفتاب، سرانجام
    در يک زمانِ واحد
    بر هر دو قطب نااميد نتابيد.
    ...
    فروغ

آخرین آلبوم ها

ورود یا عضویت